Село, Абдулинский район. Названо по имени первопоселенца. Основано в 1832 г.